तुकाराम बीज :

संकल्पना व छायाचित्र : संदेश भंडारे

तुकाराम बीज : फुले उधळतांना

       श्री तुकोबा गोसावी सत्पुरुष हे मौजे देहू ता. हवेली , जि. पुणे येथे भागवत कथा करीत असता अदृश्य झाले हे गोष्ट विख्यात आहे.रा.तुकोबा गोसावी हे बहुत थोर सत्पुरुष होते. इ.स.१७०४ च्या देहूगावची सनद. सनद रामचंद्र नीळकंठ अमात्यांचे हातची आहे.रामचंद्र पंत छत्रपती शिवाजी राजे यांच्या अष्टप्रधान मंडळातील अमात्य या पदावरील एक प्रधान होते.
वारकरी स्त्रीया तुळशीमाळा खरेदी करतांना.


गाथा वाचन


कोळी समाजाची वारकरी.


जागर.


दिंडी.


गोपाळपुरी गाथा गायन.


गोपाळपुरी गाथा गायन.