Font Problem

       
 
 
 

आनंद ओवरी - संहिता
ब्रेल आवृत्ती  

 
 

 

  लेखक - दिगंबर बाळकृष्ण मोकाशी
रंगावृत्ती -अतुल पेठे
ब्रेल रूपांतर - सरोज टोळे
प्रकाशक -
फुलोरा बेल प्रकाशन
3/B , उदयपार्क,कर्वे पुतळा,
कोथरूड, पुणे - ४११०३८.

Download

सूचना:

वरील zip file मध्ये anandowari.wbr file आहे. Download केल्यानंतर आपणास जिथे Braille printer असेल तिथे anandowari.wbr file print करावी लागेल. खालील पत्त्यांवर print करण्याची सोय आहे. या शिवाय आपल्या नजिकच्या परिसरात दृष्टिबाधितांच्या शाळेत print करण्याची सोय असू शकेल.


1. Jagruti Blind Girls School,
Markal Road, Alandi Devachi ,
Pune 412105.
Phone : 02135-232290


2. National Association for the Blind, India,
Department of Employment, 2nd floor,
11/12, Khan Abdul Gaffar Khan Road
Worli Seaface, Mumbai 400 025.
Phone : 022-498 8134

*****