Įvadas
   
Mahatma Gandhi
   
Atsiliepimai
   
Į pradžią
   

 

 

'Pagal Mahatma Gandhi vertimus"

 
 
Mahatma Gandhi vertimai (kai kurie) jam būnant Yerwada kalėjime, 1930.10.15-28
1. O Dieve, neleisk man matyti norą nusidėti, geriau apakink mane; neleisk man išgirsti apie kieno nors ligą, geriau atimk klausą; neleisk nuodėmingam žodžiui išspręsti iš mano burnos, geriau padaryk mane nebyliu; neleisk susigundyti svetima žmona, geriau jau dingčiau nuo žemės paviršiaus. Tuka sako: Pavargau nuo visko, kas pasaulietiška, tave vieną temyliu, o Gopale.
2. Šventumo nenusipirksi krautuvėse; nerasi keliaudamas anei puodeliuose, nei dykumose,, nei miškuose. Jis nepasiekiamas turčiams. Jis nėra nei dangaus aukštybėje nei žemės gelmėse. Tuka sako: tai gyvenimo sandoris ir jei neatiduosi savo gyvenimo jam įgyti, geriau patylėti.
3. Beribių Vedų esmė ši: ieškok Dievo padangtės ir kartok jo vardą visa širdimi. Visų šastrų suvokimo rezultatas toks pat. Tuka sako: aštuoniolikos puranų pagrindinė mintis irgi ta pati.
4. Tai mano paskutinė malda, o šventieji žmonės, išklausykite ją: o Dieve, neužmiršk manęs; ir ką dar privalau pasakyti, tai kad tavo šventoji pėda viską žino. Tuka sako: krentu kniūpsčias prie tavo kojų, leis tavo Malonės šešėliui paliesti mane.
5. O Dieve, išpildyk tik šį prašymą. Niekada Tavęs neužmiršiu, ir nepaprastai tai vertinsiu. Netrokštu nei išsilaisvinimo, nei turtų, nei gerovės; tegu tik mane visa lydi gėris. Tuka sako: Su ta sąlyga mane galėsi siųsti į žemę vėl ir vėl.

Laiškas Premabehn Kantak, 1932 m. birželio 17 d.
Asmeninė patirtis yra svarbiau nei išorinių aplinkybių poveikis. Antroji neturėtų veikti tiesos ieškotoją. Šis turėtų įžvelgti, kas yra už jų. Dažnai matome, kad nuomonės, susidariusios veikiant išorinėms aplinkybėmis, vėliau pasirodo esą klaidingos. Geras pavyzdys yra atmano ryšis su kūnu. Kadangi atmanas glaudžiai susijęs su kūnu gyvenime, sunkiai galime juos mąstyti atskirai. Niekas negali prilygti vizijos galiai asmens, kuris įžvelgė už šio fakto ir pirmas ištarė "Ne tai!" Galite pateikti daug tokių pavyzdžių. Nereikia vien pažodžiui priimti Tukaramo ir kitų šventųjų pasakymus.
Neseniai skaičiau tokius Tukaramo žodžius. Pacituosiu juos tavo naudai
Viešpats Pašupati padarytas iš molio -
Kaip tada galėtų vadintis molis?
Viešpaties garbinimas jį pasiekia;
Molis ir toliau lieka moliu.
Višnu iškaltas iš akmens,
Bet akmuo netapo Višnu.
Pagarba reiškiama Višnu,
Akmuo ir tebelieka akmeniu.
Jie mane išmokė, kad dėmesį turiu sutelkti tik už poeto žodžių esančiai idėjai. Šie gali aprašyti asmeninį Dievą ir net šlovinti beformį. Mes, paprastos žmogiškos būtybės, negalime daryti tai ir todėl nusiviliame, jei nebandome suprasti jų tikrosios prasmės ir vadovautis jais.