Inleiding
 
Vertalingen
 
Kunst Galerie
 
Feedback
 
Home
Kunst Galerie
-
 
 

Bhaskar Hande

Hij die zich vereenzelvigt

Met de kneuzen en verliezers

Laat zich kennen als heiilge

Want God is met hem

 

De geest van de goede mens

Is van buiten zacht

En van binnen zacht

Zeg maar als boter

 

Hij houdt Elke gesmade mens

Dicht op zijn hart

Hij behandelt

Een slaaf

Als zijn eigen zoon

 

Zegt tuka

Ik zai niet moe worden

Telkens te herhalen

Dat Zo'n mens God is

In eigen persoon.

 

Leo Van der Zalm

 
   

Bhaskar Hande

           

Wij zijn van Vishnu

Zijn zachter dan was

We zijn hard genoed

Om een bliksem teniet te doen

 

Dood toch levend

Slapend maar bewust

Vraag om wat dan oak

Wij zullen het geven

 

We kleden ons uit

Om de naakten te kleden

We slaan de schurk neer

Zonder met de ogen te knipperen

 

We zijn liefderijker

Dan natuurliike ouders

We zijn dodelijker

Dan doodsvijanden

 

We zijn zoeter dan

De onsterfelijkheidsdrank

En bitterder

Dan het dodelijkst vergif

 

Zegt Tuka

Onze geur is een heilzame geur

Zo good als iedereen

Die proeven wil

  Leo Van der Zalm

Bhaskar Hande

Pandurang. de edele belastinggaarden,

Geeft ons ons deel van wat wij oogsten.

 

Hij vraagt ons zeventig percent terug te betalen

Van wat we bezaten in het verleden.

En tot nu toe hebben we maar tien percent afgelost.

 

Terwijl  hij in onze woonkaer op een kussen zit.

Wijst hij naar al  onze bezittingen.

De voorraadkist. potten en pannen.  ons bezit aan vee

 

Als ik afding en redetwist met Hem, houdt Hij zich kalm.

Hij zegt.  "Betaal nou je achterstand en wat

Je oogst.  zal het jouwe zijn."

 

Zegt Tuka. mijn lieve vrouw. wat zal ik doen?

Ik weet niet wear te schuilen zonder mijn schulden te voldoen.

 

Leo Van der Zalm

 
   

Bhaskar Hande

Puik volk Zal alles van Je pikker

En de wereld kijkt met groeiend respect naar je op.

 

Beschouw je vee als dood

En je potten en pannen als door een dief gestolen.

Beschouw je kinderen als nooit geboren.

Geet als je verlangens op en maak je geest

Hard als de helm van Indra.

Spuug alle gewone lol uit

En ontvang zuivere zegen.

 

Zegt Tuka groot gedaas raak Je kwijt

Als eenmaal je zelf

De ketens van deze wereld slaakt.

 

Leo Van der Zalm

   

Bhaskar Hande

Wat me de kracht geeft het lichamelijk plezier te weten?

Vrouw. je bent blind geworden voor het harde feit.

 

Kijk naar mij ! Mijn honger en dorst zijn gestild.

Mijn onrust is bij naar wortels bedaard

 

De rijkdoom die mensen meer prijzen dan hun leven

Maakt minder indruk op mij een brok kiezel.

 

Alle puike mensen zijn mijn familie

En samen is me nu

Even lief als alleen.

Met alles een te zijn gaat boven alle banden.

 

Zegt Tuka, Pandurang is met ons

Zowel in Vreugde als verdriet.

Leo Van der Zalm

   

Bhaskar Hande

Ik speel dit spel

Aan Zijn Zailge Voeten:

Deze versmaat

loopt niet dood.

 

Mijn Ouder staat steeds

Op de drempel

Terwiji Hij me

Toegeeflijk bekijkt.

 

De woorden die 1k zeg

Zijn sacramenteel.

Ik uit

Geen ketterij.

 

Zegt Tuka

Ik ben de vijver

Van toenemend gevoel

Pandurang is van boven

In mij weerkaatst. 

Leo Van der Zalm

   

Bhaskar Hande

Woorden op

Een rijtje zetten

Is niet hetzelfde

Als de innerlijke balans

Die poezie is.

 

De waarheid van poezie

Is de waarheid

Van zijn.

Het is een ervaren

Van waarheid.

 

Geen sieraden

Doorstaan

Een smeltkroes.

Vuur openbaart

Enkel gesmolten Goud.

 

Zegt Tuka

Wij zijn hier

Om te openbaren.

We verspillen geen

Woorden.

Leo Van der Zalm

   

Bhaskar Hande

Bomen, kruipwezens en woudschepselen

Zijn mijn kennissen en familie.

En vogels, die zoet kwelen.

 

Dit is zegen! Hoe graag ben ik alleen!

Hier ben ik voorbij good en kwaad;

Bedrijf geen zonde.

 

De hemel is mijn baldekijn, de aarde mijn troon.

Mijn geest is vrij te zwerven waar ze wil.

 

Een kledingstuk, een vaor alles bruikbare kom

Zorgen voor al mijn lichaamsbehoeften.

De wind verklapt me de tijd.

 

Ik smul van de keuken van Hari's kennis,

Een verrukte lekkerbek.

 

Zegt Tuka, ik praat met mijzelf

Omwille van de ruzie.

Leo Van der Zalm

   

Bhaskar Hande

We knokken heel de dag

We knokken heel de nacht

We knokken met de wereld

En met onze eigen geest

We blljven waakzaam

Voor een plotse aanval

We hebben voortdurend

Stand te houden

 

Zegt Tuka,

De macht van Uw naam

Geeft ons de kracht

Ze allemaal te weerstaan

 

Leo Van der Zalm

   

Bhaskar Hande

Zij die Kosmisch Zijn

Ervaren

Zijn Hem na

Hem te zien

Is vrij te zijn

Van zonde

 

Zlj zien alles

Als gelijk

Begeren niets

Schenden niets

 

Zegt Tuka -

De hele kwestie

Over verschillen

Eindigt hier.

 

Leo Van der Zalm

   

Bhaskar Hande

Een vrouw, buiten zinnen

Is zich niet bewust

Van haar eigen Naaktheid

 

Niemand kijkt op

Tegen diegenen

Die veinzen

 

Een beeld

Mag diepzinnig lijken

Maar het is geen drank

Voor de dorstigen

 

De onversaagde

Strijder

Wacht niet

Op anderen

Om zich te wagen

Aan zijn gevecht

 

Zegt Tuka

Het ware wezen

Van de heilige

Is zijn gedrag

 

Leo Van der Zalm

   

Bhaskar Hande

Mensen denken dat ik God ben;

Verdomme! Dit is pure rottigheid.

 

Straf me nu als U wilt:

Neem mijn hoofd, U heeft het mes.

 

Ik heb niet het recht

Dat ze me zouden aanbidden.

 

Zegt Tuka, oh mijn Vader, mijn Moeder!

Mijn eigen geest weet dat dit zonde is.

 

Leo Van der Zalm

 

 
   

Bhaskar Hande

Alle tijd en ruimte is voorspoedig geworden:

Na te denken over tegenspoed is ongunstig.

 

Het licht dat men vasthoudt heeft de nacht verdreven

Men weet zelfs niet wat de nacht is,

 

Plezier verschilt niet van pijn.

Zelfs tegenslagen zullen winst brengen.

 

Zegt Tuka, elk levend ding

Is nu mijn zegen. (is nu mij een zegen)

 

Leo Van der Zalm

 
   

Bhaskar Hande

Wie zegt dat ik wijd en zijd reisde

Om Zijn woord te verspreiden?

 

Mijn vader is almachtig.

Zijn maat heeft de zwiep van de wind.

 

Wiens bewind is dit?

Hij gaf me Zijn stem,

 

Zegt Tuka, ik ben overtuigd.

Ik heb geen angst meer.

 

Leo Van der Zalm